Megújuló enrgiák: napenergia, napelem, napkollektor, szélkerék, hővédő fóliák, Renewable Energy
Fordítás / Select language
Megújuló energiák - Renewable Energy

 

Üdvözöljük Oldalunkon

„Nem a Föld sérülékeny, hanem mi magunk.
A Természet az általunk elõidézetteknél sokkal nagyobb katasztrófát is átvészelt már.
A tevékenységünkkel nem pusztíthatjuk el a természetet, de magunkat annál inkább.”
James Lovelock

  Az elmúlt évtizedekben egyre világosabban körvonalazódott ki, hogy az emberiség környezetszennyezõ és energia pazarló életvitele hosszú távon a természeti erõforrások kimerüléséhez, ökológiai katasztrófához vezethet.  A fenyegetõ globális problémák – túlnépesedés, a légköri szén-dioxid szint növekedése, az ózon réteg vékonyodása – kezelésre várnak, amelyet csak nemzetközi összefogással lehet megoldani. Több nemzetközi megállapodás - mint például a Rio de Janeiroban 1992-ben aláírt egyezmény, ahol általános elveket fogalmaztak meg az erõforrások hasznosításáról, a környezet védelmérõl, a fenntartható fejlõdésrõl és az egyes országok együttmûködésének alapelveirõl - ezen problémák enyhítésére irányul.

A fosszilis energiahordozók környezetszennyezõ használata helyett egyre inkább az alternatív energiaforrások kerülnek az elõtérbe. A megújuló energiaforrások használata nem fogja minden környezetszennyezési problémánkat megoldani, de nagyban segít egy környezetbarát, és fenntartható energiagazdaság megteremtésében. De mit takar vajon a megújuló energiaforrások fogalma?
Megújuló energiaforrás: olyan energiaforrás, amely természeti folyamatok során folyamatosan rendelkezésre áll, vagy újratermelõdik (nap-, szél-, vízenergia, biomassza stb.). Ezzel szemben a fosszilis tüzelõanyagok (kõszén, kõolaj, földgáz) nem megújuló energiaforrások. (Környezetvédelmi Lexikon)
A definícióban felsoroltakon kívül a hidrogén, a geotermikus energia, a tengerek ár-apály, hullám- és hõenergiája is ide sorolhatóak.

Geotermikus

Energiatakarékos

Energia

Fűtés